Maak kennis met de partners van de LocHal

Val gerust met de deur in huis, want we hebben de drempel weggelaten. De Bibliotheek Midden-Brabant, Kunstloc Brabant, Seats2meet en CAST geven letterlijk en figuurlijk inhoud aan de LocHal. Als vier-eenheid spelen we in op behoeften van onze snel veranderende maatschappij en zetten ons in voor talentontwikkeling, ondernemerschap, creativiteit en innovatie. Door gezamenlijke activiteiten en exposities te organiseren, werken we collectief aan het uitwisselen van kennis en kunde.

De Bibliotheek Midden-Brabant

Mid North Brabant Library

As the largest cultural institution in Mid North Brabant, we stimulate creation, sharing and accessibility of knowledge and stories.
De Bibliotheek Midden-Brabant

Bibliotheek Midden-Brabant

Als grootste culturele instelling in Midden-Brabant stimuleren we het creëren, delen en toegankelijk maken van kennis en verhalen.
Seats2meet Tilburg

Seats2meet

You meet each other at Seats2meet! Hold congenial meetings, organize events and provide for creative expressions. As well as, of course, knowledge sharing and work.
Seats2meet Tilburg

Seats2meet

Je ontmoet elkaar bij Seats2meet! Fijn vergaderen, evenementen organiseren en creatieve uitingen verzorgen. Natuurlijk ook kennisdelen en werken.
Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant wants as many Brabanders as possible to participate in art and culture because it inspires and enriches their lives.

Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant wil zoveel mogelijk Brabanders deel laten nemen aan kunst en cultuur, want dat inspireert en verrijkt je leven.

logo cast

CAST

CAST shapes the conversation about the spatial quality of the built environment of Tilburg and the region.

logo cast

CAST

CAST geeft vorm aan het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving van Tilburg en de regio.

Als partners bundelen we onze krachten

Al voordat de LocHal in gebruik werd genomen, bundelden Kunstloc en de Bibliotheek Midden-Brabant hun expertise op het gebied van kunst, educatie, exposeren en programmeren. Neem bijvoorbeeld de dubbelexpositie Gevonden Voorwerpen. Kunstenaars doken hiervoor in de Tilburgse archieven, waaronder die van de Bibliotheek, op zoek naar markant beeldmateriaal. Daaruit ontstond een dubbelexpositie én een educatief project. Het resultaat: een pop-uptentoonstelling door Fontys-studenten op twaalf verrassende locaties in Tilburg.