11 juli 2019 16:00 tot 22 september 2019 17:00
Expositieruimte

Expositie Dataportret

Expositie Dataportret

Ons lichaam is een rijke bron aan informatie over onszelf en onze omgeving. In de expositie Dataportret halen Willem Besselink en Rogier Arents – vaak onzichtbare – lichamelijke patronen zoals het hartritme, de ademhaling en het slaap-waakritme naar boven. Ze vertalen deze gegevens naar een betekenisvolle vorm.

Organisator

De kunstenaars reageren hiermee op een cultuur waarin digitale gegevens, meetbaarheid en specialisatie steeds belangrijker worden. Arents en Besselink schuwen deze ontwikkeling niet, maar nemen juist structuren en patronen als vertrekpunt om ze op originele wijze om te zetten naar “tastbare” kunst.

Beide kunstenaars werken multidisciplinair. Ze verzamelen meetgegevens uit draagbare bio-sensoren of door simpelweg een agenda bij te houden. Hiermee maken ze infographics en data-visualisaties van een andere orde, zonder hun persoonlijke handschrift en eigen interpretatie los te laten.

Willem Besselink

Willem observeert en registreert schijnbaar triviale zaken in zijn dagelijks leven. Zo heeft hij een tijd lang alle afstanden die hij aflegt bijgehouden en heeft hij een periode lang de kleur van zijn urine vastgelegd. Deze informatie kan een andere blik op zichzelf en de wereld om hem heen opleveren. Zijn registraties kunnen verschillende vormen aannemen zoals (muur)schilderingen, tekeningen, objecten en installaties.

Rogier Arents

Rogier werkt aan interactieve installaties waarin met sensoren lichaamsfuncties worden gemeten en direct worden gevisualiseerd. Hij maakt werk op basis van het ritme van het hart, waarin gezocht wordt naar de symboliek en intimiteit van het moment. In zijn werk wordt een innovatieve materiaalbehandeling gecombineerd met het gebruik van traditionele materialen.

Kunstloc Exposities

In de expositieruimte in de LocHal biedt Kunstloc Brabant inspirerende kunstenaars en initiatieven een podium. Zo willen we de kracht van kunst en cultuur en het belang van verbeelding voor de samenleving zichtbaar maken.