Huisregels

[ENGLISH BELOW] Bij de LocHal hebben we een aantal huisregels. Hierdoor blijft de LocHal een fijne plek voor al onze bezoekers. 

 1. Je gedrag mag andere bibliotheekbezoekers niet hinderen. Bij verstoring van de openbare orde, word je uit de bibliotheek verwijderd. 

 1. Van iedere vorm van agressie, geweld of diefstal doen we aangifte bij de politie. 

 1. Het is niet toegestaan huisdieren mee naar binnen te nemen. De blindengeleidehond of sociale-hulphond mag zijn of haar baas vanzelfsprekend wel begeleiden. 

 1. Het is niet toegestaan (e-)sigaretten en sigaren te roken en/of verdovende middelen te gebruike. Alcoholische dranken mogen alleen worden genuttigd in het StadsCafé, . Ook is het niet toegestaan warme gerechten en/of snacks mee naar binnen te nemen. 

 1. Skateboarden, skeeleren, inlinen of rolschaatsen is om veiligheidsredenen niet toegestaan. 

 1. Aanwijzingen van medewerkers moeten worden opgevolgd. De medewerkers van de bibliotheek kunnen je op je gedrag aanspreken en je zo nodig, namens de Raad van Bestuur, de toegang ontzeggen. 

 1. De Bibliotheek Midden-Brabant is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen 

House Rules

At the LocHal, we have some house rules. This keeps the LocHal a nice place for all our visitors. 

 1. Your behaviour must not disturb other library visitors. If you disturb public order, you will be removed from the library. 
 2. Any form of aggression, violence or theft will be reported to the police. 
 3. You are not allowed to bring pets inside. Guide dogs or social assistance dogs may of course accompany their owners. 
 4. Smoking (e-cigarettes and cigars and/or using narcotics is prohibited. Alcoholic drinks may only be consumed in the StadsCafé. It is also not allowed to bring hot dishes and/or snacks inside. 
 5. For safety reasons, no skateboarding, rollerblading or inline skating is allowed. 
 6. Instructions from staff must be followed. Library staff may call you to account for your behaviour and, if necessary, deny you access on behalf of the Executive Board. 
 7. The LocHal is not responsible for any loss, theft or damage to personal belongings