21 mei 2019 | 15:00 - 16:30
€0,00

Een plek voor makers in de stad

Een plek voor makers in de stad

Wat wordt er verlangd van ateliers en broedplaatsen als de druk op stedelijke ruimte toeneemt? In Boekman 119 wordt ingegaan op de vraag hoe de beschikbare ruimte voor kunst, cultuur en experiment in de stad het beste verdeeld kan worden onder de vele claims die erop worden gelegd. In aanloop naar de publicatie van Boekman 119 in juni, organiseren we twee presentaties waarbij een deel van de vragen al wordt besproken. De eerste presentatie vindt plaats in de LocHal in Tilburg op dinsdag 21 mei. Hierbij wordt gekeken naar de positie van ateliers en broedplaatsen.

Organisator

Henk Vinken (Pyrrhula Research Consultants) stelde in Waarde van cultuur. De staat van de culturele sector in Noord-Brabant vast dat voor makers in de vijf grote Brabantse steden een interessante culturele infrastructuur niet bestaat uit gelikte werkplekken, maar uit een gedeelde identiteit en belangeloos samenwerken. Juist de sociale dimensie waarbinnen bestuurders en makers op elkaar betrokken zijn, maken een stad aantrekkelijk.

Ook Bart de Zwart (Fontys) pleit ervoor om breder te kijken naar de meerwaarde van ateliers en broedplaatsen. Met de structureel instabiele huisvesting van kunstenaars is het van belang om de brede waarde van deze plekken in beeld te krijgen. Ook om daarbij oog te houden op de waardes die we nu nog niet (onder)kennen.

Kunstloc Brabant stelt haar kantoren ter beschikking voor de presentatie van deze bijeenkomst en geeft een rondleiding door de LocHal vooraf. Wil je hieraan deelnemen, dan dien je om 14.00 uur aanwezig te zijn (de rondleiding duurt tot 14.30 uur).