16 september 2019 | 15:00 - 17:45
Glazen Zaal

Denk je mee-sessies

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt vooruit met drie bijeenkomsten voor makers.

Op dinsdag 11 juni is de uitgangspuntenbrief van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) voor het nieuwe cultuurbeleid 2021-2024 gepubliceerd. Van Engelshoven maakt in de culturele basisinfrastructuur plek voor meer spelers en voor andere genres. Zo wordt het culturele aanbod een goede afspiegeling van de verschillende voorkeuren in de samenleving én van het culturele veld. Ook vindt de minister het belangrijk dat kunstenaars een eerlijke beloning ontvangen voor hun inspanningen. Het subsidiebudget van de basisinfrastructuur wordt uitgebreid met € 44 miljoen tot € 375 miljoen. Deze investering maakt deel uit van de structurele investering van € 80 miljoen in cultuur vanaf 2020.

Minister van Engelshoven: 'Cultuur verrijkt. Het verdiept ons gevoelsleven, het maakt onze samenleving hechter en stimuleert bedrijvigheid. En het heeft natuurlijk waarde in zichzelf.' 

bijeenkomsten
De uitgangspuntenbrief betekent voor het Stimuleringsfonds het startsein om het nieuwe beleid te formuleren. Daarom gaat het fonds in juni al in gesprek met instellingen over de infrastructuur voor de creatieve industrie. In september organiseren ze drie bijeenkomsten voor makers waarin we de contouren van het nieuwe beleid met het werkveld willen bespreken. De bijeenkomsten hebben tot doel om inzichten uit het ontwerpveld op te halen en ideeën voor nieuw beleid te toetsen, zodat er geen afstand ontstaat tussen beleid en werkveld. Wat zijn de actuele ontwikkelingen en hoe sluiten de regelingen en programma's van het fonds hierbij aan? Denk je mee? De eerste bijeenkomst is op 16 september in de LocHal.