De invloed van de coronacrisis op erfgoed

Een videoreeks door het TijdLab

Hoe beïnvloedt het coronavirus de wereld om ons heen? Het TijdLab ging op onderzoek uit met een camera en sprak verschillende mensen over de relatie tussen het virus en de erfgoedpraktijk.

Aflevering 1: Woordenschat

In de eerste video zoomen we in op corona en de invloed van taal. Zo gaan we in gesprek met de Tilburgse kunstenaar Hoi-Shan Mak die een coronabeeldwoordenboek creëerde. Gaan deze nieuwe taaluitingen ook tot toekomstig erfgoed behoren? Professor Jos Swanenberg, hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur aan Tilburg University, geeft zijn visie hier op.

Aflevering 2: Dankraam

In deze tweede video vertelt Jan van Eijk, voormalig GGD-arts, over de pokkenepidemie uit 1951 die leidde tot een dankraam dat een plek kreeg in het Paleis-Raadhuis. Zo ontstond nieuw erfgoed. Tijdens de huidige coronacrisis bedankte Tilburg massaal de zorgverleners voor hun fantastische inzet. Krijgen we ook nu weer een dankraam in onze stad? Stadmaker Berny van de Donk vertelt over het initiatief tot het maken van een virtueel dankraam en gaat in op de vraag of ook dit erfgoed kan worden.

Aflevering 3: Foto's

Door corona ontkwam Nederland in maart jl. niet aan een ‘intelligente’ lockdown. Een maatregel met ingrijpende gevolgen voor het dagelijkse leven. Fotograaf Chris Oomes laat ons in beeld zien wat in Tilburg de gevolgen waren van deze lockdown en hoe daardoor het straatbeeld veranderde. Door zijn foto’s kunnen we herinneringen aan deze crisis bewaren en dragen ze bij aan de vorming van nieuw Tilburgs erfgoed.